14444936_1289915811019286_2422586039066162193_o

Home patterns

Wzory domowe

'Home patterns' is our personal design project exploring the space and digital representation of objects.

Black and white patterns take over the home space. Initially treated as an unexpected guest, they imperceptibly settle in inside. They find their place in the new space and become part of it.

"Home patterns" is an interpretation of the concept of a home fireplace, counterproposition to delicate and neutral patterns usually used in private spaces. The inspiration of everyday surroundings is reflected by warm and familiar names, such as "Quilt" or "Toast". The titles contrast with clean and expressive patterns.

For the needs of the photo session, we constructed solids covered with patterns.

Czarno-białe wzory przejmują przestrzeń domową. Początkowo traktowane jak niespodziewany gość, niepostrzeżenie zadomawiają się we wnętrzu. Odnajdują swoje miejsce w nowej przestrzeni i stają się jej częścią. 

„Wzory domowe” to interpretacja koncepcji domowego ogniska, kontrpropozycja dla delikatnych i neutralnych wzorów stosowanych zwykle w prywatnych przestrzeniach. Inspirację codziennym otoczeniem odzwierciedlają ciepłe i znajome nazwy, takie jak „Kołdra” lub „Tosty”. Z tytułami kontrastują czyste i wyraziste desenie. 

Na potrzeby sesji zdjęciowej skonstruowałyśmy pokryte wzorami bryły. 

15110292_1333389333338600_5541503626883788365_o
15123411_1336454283032105_5956971308480324776_o
15016403_1333813953296138_7047415043078830583_o
14444997_1285690664775134_9120598360299536665_o
14480667_1284763184867882_5735282208951573429_o
14500505_1282973641713503_8847381899426216211_o
14425417_1283891018288432_122504293948582157_o
14444778_1286494408028093_4061179703383169682_o
15110292_1333389333338600_5541503626883788365_o
15016403_1333813953296138_7047415043078830583_o
15123411_1336454283032105_5956971308480324776_o

Photographer: Ernest Wińczyk
Art Direction: Magda Paszewska, Agnieszka Pasierska
Assistant: Ewa Behrens

Photographer: Ernest Wińczyk
Art Direction: Magda Paszewska, Agnieszka Pasierska
Assistant: Ewa Behrens

Work with us

magda@longstory.pl
+48 519 402 676

Work with us

magda@longstory.pl
+48 519 402 676